Tuesday, May 1, 2012

alat tukar International

Suatu hari pengetahuan dan kemampuan yang akan menjadi alat tukar
Terlambangkan pada eksistensi tiap individu manusia

No comments:

Post a Comment